PROGRAMMA'S

“De weg naar een ziekte is individueel, maar de weg naar genezing is collectief.” 

– Asian proverb

UnitingCircles Program​ma

De moderne maatschappij met haar non-stop afleidingen, multi-tasking en snelheid is gevoelig voor hoge niveaus van druk en stress als een vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Vaak zijn we ons niet eens bewust van de impact van dergelijke destructieve gewoontes totdat het lichaam ons signaleert om te “pauzeren”. Deze waarschuwingssignalen zijn eigenlijk vermomde zegeningen; ze sporen ons aan om te stoppen, om na te denken en om een pad te kiezen dat meer met ons lichaam, geest en ziel in overeenstemming is.

Een Aziatisch spreekwoord zegt: “De weg naar een ziekte is individueel, maar de weg naar genezing is collectief”.

Het doorlopen van zo’n transformerend pad met authentieke menselijke steun en deskundige begeleiding maakt het proces effectiever, inspirerend en vreugdevol. In de UnitingCircles programma’s combineren we leren (bewustzijn), ervaren (voelen) en verbinden (saamhorigheid) om genezing op een dieper niveau te faciliteren. Tijdens negen wekelijkse sessies van elk twee uur komt een kleine groep van 8 -12 deelnemers samen in een cirkelopstelling. Deze periode stelt je in staat om meer inzicht te verkrijgen in je eigen gewoontes, de samenhang te voelen tussen brein- en hartintelligentie, verbinding te maken met je potentieel en de helende kracht te ervaren van een collectief veld. Talrijke studies hebben aangetoond dat het gemiddeld 7 tot 9 weken duurt voordat een nieuwe gewoonte een natuurlijk onderdeel van de dagelijkse routine wordt. Met behulp van menselijke ondersteuning en eenvoudige technieken, richt het UnitingCircles programma zich op duurzame leefstijlveranderingen die vitaliteit, harmonie en gezondheid bevorderen.

De volgende ervaringsgerichte onderwerpen worden geleidelijk in 9 wekelijkse sessies geïntroduceerd:

 • Persoonlijke introductie, motivatie en verwachtingen
 • Richtlijnen holistische gezondheid en welzijn
 • Ervaren en oefenen van ademhalingstechnieken
 • Inleiding samenhang tussen hart en hersenen
 • Innerlijke rust ervaren: begeleide meditatie
 • Groepsbinding en -deling; actief luisteren
 • Wetenschap van het hart: het begrijpen van de hartintelligentie
 • De kracht en effect van emoties
 • Oefenen van de hartcoherentie met positieve emoties
 • Ervaren van het geven en ontvangen van energieën
 • Uitleg en ervaren van energieën in een cirkelvorming
 • Inzicht in de kracht van concentratie en intentie
 • Oefenen met hart en breincoherentie
 • Begeleide meditatie voor meer innerlijke rust
 • De wederkerigheid en spiegeling van energieën
 • Formulering en uitdrukking van ieders (hart)intentie
 • Creatief schrijven van intentieverklaringen
 • Collectief bekrachtigen van individuele intenties
 • Hart- en breincoherentie gericht op intenties
 • Leren over het belang van beweging
 • Toepassen van bewegingsoefeningen
 • Verdiepen van hart- en breincoherentie
 • Groepscoherentie voor de intentie van twee deelnemers

 • Inzicht in de mechanismen van stress en ontsteking
 • Technieken om stress te observeren, te detecteren en te verminderen
 • Toepassen van hart- en breincoherentie
 • Groepscoherentie voor de intentie van twee deelnemers

 • Introductie over subtiele energieën
 • Energieën leren voelen, ontdekken en (h)erkennen
 • Het bewust toepassen van hart- en breincoherentie
 • Groepscoherentie voor de intentie van twee deelnemers

 

 • Je innerlijke ruimte van vreugde ontdekken
 • Oefeningen voor de ontwikkeling van je intuïtie
 • Het bewust toepassen van hart- en breincoherentie
 • Groepscoherentie voor de intentie van twee deelnemers
 • Inzicht in de basisprincipes van een kwantum of verenigd veld
 • Collectieve intentie voor een gemeenschappelijk doel
 • Het bewust toepassen van hart- en breincoherentie
 • Groepscoherentie voor de intentie van deelnemers
 • Sluitingsceremonie

Hulpmiddelen om -tussen de sessies in- thuis toe te passen:

Tussen de wekelijkse sessie door worden eenvoudig toepasbare hulpmiddelen aangeboden ter ondersteuning van het leerproces thuis, zoals:

 • Audio-opnames om de hart- en breincoherentie en de meditaties te vergemakkelijken.
 • Video’s ter ondersteuning van de bewegings- en energieoefeningen.
 • Journaling om de zelfobservatie te verbeteren en patronen op te sporen.

Voor meer informatie

Opleiding Facilitatoren

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die zich geïnspireerd voelen om een liefdevolle ruimte te creëren, die het mogelijk maakt om de individuele processen gemeenschappelijk te ondersteunen. In het algemeen beschouwen we de directe ervaringen met groeps- of cirkelwerk als een belangrijke eerste stap om een (co)facilitator te worden. Het hoofddoel in al onze programma’s is het bekrachtigen van je eigen potentieel. De rol van facilitator is er op gericht om met hart-gecentreerde begeleiding diepgaand te luisteren, zonder enige vorm van persoonlijke therapie of behandeling.

De belangrijkste vereisten om een facilitator te worden zijn daarom niet gekoppeld aan studies of prestaties, maar sterk gerelateerd aan iemands empathische vermogen, ervaring en sociale vaardigheden, zoals hieronder vernoemd.

De intensieve opleiding van de facilitatoren duurt 3 a 4 dagen en wordt in verschillende landen aangeboden. Na de opleiding ontvangt iedere nieuwe facilitator begeleiding om een goede ondersteuning en kwaliteit te bieden.

Als facilitator maak je deel uit van een internationale, op het hart gerichte gemeenschap die bijdraagt aan een meer zorgzame, medelevende en duurzame samenleving.

Tijdens de facilitatoren opleiding zullen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod komen:

 • Handleiding als facilitator
 • Hart- en breincoherentie
 • Meditatie technieken
 • Ontwikkeling en opbouw van de sessies
 • Onderwerpen en tijdschema
 • Hulpmiddelen
 • De (originele) betekenis
 • De kracht van eenheid
 • Richtlijnen en overeenkomsten
 • Groepsdynamiek
 • Voorbereiding van de ruimte
 • Creativiteit en kunst
 • De ruimte energetisch voorbereiden
 • Actief en diepgaand luisteren
 • Mededogen
 • Vertrouwen en binding
 • Zelfverantwoordelijkheid en in je kracht staan
 • Re-acties en hiermee omgaan
 • Ondersteunen voor de facilitatoren
 • Promotie / netwerk
 • Aanmeldingen
 • Financiën
 • Medebegeleiders
 • Informatie voor de deelnemers
 • Evaluatieformulieren
 • Voortzetting

Voor meer info

Workshops

Er worden meerdere 1 of 2 daagse workshops georganiseerd met als belangrijkste doel het hart op zijn juiste plaats terug te brengen : in de kern van ons zijn.

Tijdens de workshop zullen we ons meer bewust worden van de wetenschap achter de hartintelligentie en hoe zijn (in)coherentie voortdurend onze gezondheid en ons welzijn beïnvloedt. We leren hoe we met stressvolle situaties om kunnen gaan, emoties zelf kunnen reguleren en meer rust, helderheid en concentratie kunnen ontwikkelen. We zullen technieken beoefenen gericht op hart- en breincoherentie om de elektromagnetische impact van de energieën op onszelf en onze omgeving te ervaren.

Wanneer we met liefde en compassie beginnen te leven en te handelen, verhogen we onze veerkracht en immuniteit wat genezing op een natuurlijke wijze bevordert.

Retraites

Onze competitieve samenleving van snel en rationeel ageren, is bevorderlijk voor repetitieve en op angst gebaseerde gedachtenpatronen die gericht zijn op een toekomstige illusionistische vorm van vrede. Om tot diepere inzichten en innerlijke genezing te komen, is het raadzaam om soms een stap terug te doen, terug te trekken en te leren om gewoon te “zijn”. Wanneer we tot de realisatie komen dat de buitenwereld een reflectie is van onze innerlijke beleving, kunnen we onze aandacht verleggen naar wat echt belangrijk is; het leren ervaren van ons authentieke zelf. Al duizenden jaren gaan mensen van verschillende culturen in retraites om een diepere vrede van binnenuit te herstellen.

Gedurende het hele jaar, organiseren we enkele holistische en stille retraites in het ecologische retraitecentrum “Pyramid for Light” op de Filippijnen. In dit centrum, gelegen in de ongerepte natuur, wordt een gevarieerd programma aangeboden om de natuurlijke harmonie tussen lichaam, geest en ziel te herstellen.

Heart & Healing
tour 2021

Vanwege de samenkomst beperkingen ivm Covid-19, zijn we genoodzaakt de ‘Heart & Healing” tour tijdelijk uit te stellen in afwachting van het verloop van de gebeurtenissen.

Meer informatie volgt binnenkort.