OVER ONS

“De wens om naar de sterren te reiken is ambitieus. Het verlangen om harten te bereiken is wijs”.

– Maya Angelou

Ons verhaal

Afkomstig uit verschillende achtergronden en culturen, hebben we één visie gemeen: de mensheid en haar persoonlijke ontplooiing staan centraal in onze activiteiten.

In de afgelopen twee decennia hebben we regelmatig ontmoetingen gehad en ons verbonden, terwijl we samen de gezondheids- en genezingsdagen organiseerden met ds. Alex L. Orbito, een bekende Filippijnse genezer, die altijd herhaalde dat “ware genezing uit het hart komt”.

Door samen te werken in multidisciplinaire teams met therapeuten, artsen, genezers en patiënten uit verschillende landen, waren we er regelmatig getuige van hoe bepaalde pathologieën terugkwamen, als het onderliggende probleem niet was opgelost. Een gezondheidstherapeut of genezer is een waardevolle ondersteuning in het genezingsproces, maar het belangrijkste werk vindt uiteindelijk binnenin de mens zelf plaats.

Toen we in 2011 het holistische eco-retraitecentrum “Pyramid for Light” in de Filippijnen co-creëerden, beleefden we vanuit eigen ervaring de krachtige energieën voortkomend uit een verenigd, hart-gecentreerd veld. Dit stimuleerde om ons meer te verdiepen in de wetenschap van het hart met zijn krachtige vermogen om meer harmonie, gezondheid en welzijn in ons leven te genereren.

Om dit potentieel op persoonlijk, sociaal en mondiaal niveau te bevorderen, hebben we de NGO UnitingPeople in het leven geroepen. De internationale oprichters, bestaan uit therapeuten, artsen, genezers en patiënten met een samenwerkend netwerk in Europa, USA/Canada en Azië.

Onze visie

Een bloeiende wereld waarin mensen kunnen leven om hun volledige potentieel te ontwikkelen binnen een samenleving die dynamisch evenwichtig, gezond en duurzaam is. Om bij te dragen aan deze visie, faciliteren wij transformerende, bevorderlijke processen via het collectieve veld vanuit de hart-intelligentie, menselijke ondersteuning en eenvoudige hulpmiddelen en oefeningen.

Holistische gezondheid is een eeuwenoude benadering die de hele mens in beschouwing neemt in samenhang en verbondenheid met de omgeving. In plaats van ons te richten op de ziekte of het “probleem”, streven we ernaar om het geheel te zien, obstakels op te lossen en een natuurlijk evenwicht in de energiestroom te herstellen.

Wij koesteren de volgende principes:

  • Het respecteren van de verbondenheid van alles in samenhang met de uniciteit van elk individu.
  • Ondersteuning verlenen in de ontwikkeling van ieders potentieel.
  • Het streven naar een dynamische harmonie van mens en natuur in al z’n levensvormen.
  • Evenwicht in de energiestromen van geven en ontvangen.
  • Hartgerichte relaties en communicatie: oprecht, zorgzaam en medelevend.
  • Het toepassen van de holistische benadering; inclusief en integratief van lichaam-geest-ziel.
  • Leren door exploratie, kunst en spel.

Oprichters-team

Olivier Abossolo

Olivier ABOSSOLO (Frankrijk)

Als voormalig medisch arts en beoefenaar in de conventionele en natuurgeneeskunde, strekt mijn 25-jarige ervaring in de gezondheidszorg zich uit van de westerse geneeskunde tot de oudste traditionele en spirituele geneeskunde. Door mijn interesse voor de energetische genezing (d.w.z. Essene zorg, Filippijnse spirituele genezing) kon ik duidelijk waarnemen dat iedere persoon over de innerlijke middelen en vaardigheden beschikt om op een positieve manier met zijn/haar fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid om te gaan. Mijn pad leidde mij van arts naar spreker, adviseur en trainer op het gebied van “Health by Harmony” en zo de harmonie binnen en met de ons omringende omgeving te bevorderen.

Aartjan Bontje

Aartjan BONTJE (Nederland)

In de afgelopen 15 jaar heb ik uitgebreide organisatie- en projectervaring opgedaan in de zakelijke dienstverlening als adviseur bij KPMG en als manager bij een bank/verzekeringsmaatschappij. Ik woon met mijn vrouw Suzanne en mijn 3 kinderen Okke, Willem en Fiene in Hilversum. Na mijn studie Economie in Rotterdam ben ik naar Indonesië gereisd om vrijwilligerswerk te doen in een lokale gemeenschap. De ervaring van dit humanitaire werk maakte een blijvende indruk en gaf me een diepgaand gevoel van voldoening. Zo ben ik als vrijwilliger voor verschillende stichtingen blijven werken, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in mijn betrokkenheid als directeur van de Fred Foundation. Het is geweldig om fulltime te werken in een organisatie die als doel heeft om meer harmonie te creëren voor jezelf, met elkaar en in je omgeving.

Christine Bredel

Christine BREDEL (Frankrijk)

Ik heb me altijd laten leiden door een diep verlangen en toewijding naar authenticiteit en harmonie. Dit heeft mij geïnspireerd om het pad naar Eenheidsbewustzijn en heelheid te volgen in ieder deel van mijn leven, als mens, als fysiotherapeut, als echtgenote en als moeder. Zowel in de spirituele retraites als in het dagelijks leven, in het gewone en buitengewone, ervaar ik de “goddelijke” bron en fluïditeit van het leven. Het is aanwezig in ieder van ons. Deze therapeutische wijsheid is een verbinding die altijd aanwezig is vanuit de kern van ons hart. Deze kennis heeft mijn geloof en verlangen gesterkt om in eenheid te wandelen met mijn medemensen. Het leidt mij vandaag de dag tot het co-creëren van ruimtes en activiteiten die dit energie veld verder ondersteunen.

Joske Dewachter

Josiane DEWACHTER (Nederland)

Voor zover ik me kan herinneren, heb ik altijd een innerlijke zoektocht naar spiritualiteit en mystiek gevoeld. Met dit doel voor ogen heb ik, zowel innerlijk als uiterlijk vele reizen ondernomen, verschillende internationale spirituele centra en gemeenschappen mede-opgericht en doorleefd. Tijdens mijn levensloop heb ik verschillende holistische leringen en therapieën verkend, bestudeerd en beoefend om een dieper inzicht te verwerven in de fascinerende domeinen van het mens-zijn. Deze geïntegreerde rijke ervaringen vormen de basis en authenticiteit voor het lichaams-, energetisch- en bewustzijnswerk, dat ik als yogadocente, facilitator en co-creator voor groepen en retraites mede-organiseer.

Jeannette Poelman

Jeanette POELMAN (Nederland)​

Na mijn pedagogische studie heb ik als gezinstherapeut gewerkt met kinderen, jongeren en hun gezinnen op het gebied van de kinderpsychiatrie. Mindfulness hielp me om innerlijke rust, kracht en evenwicht in mijn leven te vinden. Deze ervaringen hebben mij doen besluiten om Mindfulness aan kinderen te leren zodat de jongste generatie met hun gedachten en emoties kan leren omgaan en op een meer evenwichtige en respectvolle manier kan communiceren. Daarnaast geef ik Rock & Water trainingen aan kinderen en jongeren om meer zelfvertrouwen te krijgen door de ontwikkeling van hun fysieke en emotionele bewustzijn. Het is mijn missie om kinderen en hun families te ondersteunen bij het vinden van hun kracht en hen te laten stralen! In verband met Alex Orbito ontdekte ik de genezende kracht van de hartvibratie, wat resulteerde in UnitingCircles.

Tatiana Puyol

Tatiana PUYOL (Spanje)

Vanaf het moment dat ik met mijn studie economie begon, werd het duidelijk dat mijn belangstelling vooral uitging naar mensen en initiatieven die gericht waren op het algemeen belang. Ik heb veel ervaring opgedaan in het begeleiden van innovatieve projecten in verschillende organisaties; zowel privé, publiek als sociaal. Mijn persoonlijke ziekte ervaring leidde tot een diepgaand onderzoek om de innerlijke middelen en genezingscapaciteiten die we allemaal ter beschikking hebben, te stimuleren. Sindsdien heb ik deelgenomen aan gezondheidsprojecten die de mens centraal stellen door middel van een holistische benadering.

3G Elisabeth Schick

Elisabeth Schick (Zwitserland)

Tijdens mijn levensreis kwam ik in aanraking met borstkanker waar ik besloot moderne en complementaire behandelingen te combineren. Ik had de grote kans om Ds. Alex Orbito te ontmoeten, wat mijn holistische perspectief op gezondheid opende. De ervaring van een energetische genezing deed me begrijpen dat we allemaal de nodige innerlijke middelen hebben om op een positieve manier te handelen in onze fysieke, emotionele en spirituele gezondheid. Ik ben getraind in de Simonton-methode, die gezondheidsbegeleiding biedt, en ik werk samen met de regionale Kankerdivisie door middel van conferenties, ervaringen en getuigenissen. De begeleiding van groepen via het UnitingCircles programma is een levendige dagelijkse bevestiging dat alles mogelijk is binnen een verenigd, liefdevol veld.

Marika Verheijen

Marika VERHEIJEN

Met een gevarieerde achtergrond in bedrijfs- , sociale- en humanitaire organisaties heb ik de afgelopen decennia een menselijk en verenigend tapijt geweven op het gebied van holistische gezondheid en genezing. Terwijl ik Ds. Alex Orbito vergezelde op zijn wereldwijde genezingsreizen, ontmoette ik buitengewone mensen en kreeg ik meer inzicht terwijl ik aanraking kwam met vele inspirerende genezingsverhalen. Als stichtend lid van de Pyramid for Light Foundation ben ik gefascineerd door de grenzeloze krachten die voortkomen uit de hartintelligentie, zowel individueel als collectief. Ik zou mezelf omschrijven als een humanist, een verbinder en een medeschepper met een diep geloof en vertrouwen in ons goddelijk potentieel en doel.

Partners & ondersteuning

Wij geloven dat de weg voorwaarts coöperatief en co-creatief is; het verenigen van mensen en organisaties die de gemeenschappelijke visie voor een meer holistische, compassievolle en duurzame toekomst delen.
Dankzij hun steun is het ontstaan en de groei van UnitingPeople mogelijk gemaakt.

Een speciaal woord van dank aan de twee visionaire zielsbroeders Alex Orbito en Fred Matser voor hun onvermoeibare inspanningen ten behoeve van het holistische principe en wiens liefdevolle steun een eindeloze bron van inspiratie is.

Fred Foundation (Nederland)

De Fred Foundation heeft als doel om bij te dragen aan een samenleving die mensen stimuleert om in harmonie met zichzelf, elkaar en hun omgeving te leven. De stichting zet zich in voor empowerment van mensen, verbetering van gezondheid en welzijn, bewustwording en het bevorderen van de zorg voor de natuur en onze planeet.

Pyramid for Light Foundation (Filippijnen)

De Pyramid for Light, gelegen in de Filippijnen, is een ecologisch retraitecentrum om transformatieve processen te faciliteren die gebaseerd zijn op de verbondenheid van alle levensvormen. De holistische retraites zijn ontworpen om een verhoogde harmonie tussen lichaam, geest en ziel te ervaren door een verdieping van de hartverbinding met jezelf en je omgeving.

Domaine de Capoue (Frankrijk)

Het Domaine van Capoue bevordert een meer holistische benadering van gezondheid en welzijn. Gelegen in een groot natuurdomein in de Drôme, wordt een unieke combinatie van integrerende praktijken, energetische paden en traditionele therapieën aangeboden om het energieniveau van het lichaam op een natuurlijke manier te herstellen en te harmoniseren.

Dankbetuigingen

Hartelijk dank voor de waardevolle ondersteuning van :

HeartMath® Institute (USA)

We vermelden graag specifiek het Heartmath Institute, aangezien hun pionierswerk en wetenschappelijk onderzoek in hoge mate heeft bijgedragen aan de huidige openbaringen rondom de hartintelligentie.

Het HeartMath® Institute is een non-profit wetenschappelijk onderzoekscentrum dat betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde instrumenten ontwikkelt die de nauwe samenhang aantoont tussen hart en brein. Hun studies en instrumenten zijn bedoeld om mensen in staat te stellen om stress te verminderen, hun veerkracht te vergroten en betere keuzes te maken door hun intuïtieve ontwikkeling te bevorderen.

Doreen Grace (VS):
voor de Engelse proeflezing

Lina Gavira & Fran Gonzalez (Spanje):
voor de Spaanse proeflezing

Mathilde Van Daele (België):
voor de Franse proeflezing

Jacobe Rodiguez (Spanje):
voor het sociale netwerk en de digitale gemeenschapsexpertise

Jordi Rocas (Spanje):
voor het logo en het merkontwerp

Farzan Najmeddin (Nederland):
voor de webprogrammering

Pierre Lommerse (Nederland):
voor de financiële duurzaamheidsplanning